Oturum Aç

Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS) Protokolü, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Aselsannet arasında 05.02.2018 tarihinde imzalanmıştır.

Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS) Protokolü, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Aselsannet arasında 05.02.2018 tarihinde imzalanmıştır.

​​İlgili proje kapsamında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 18.12.2018 tarihinde, 30629 Sayılı Resmi Gazete ile “4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA DENETİMİ ​YÜRÜTÜLEN YAPILARA AİT TAZE BETONDAN NUMUNE ALINMASI, DENEYLERİNİN YAPILMASI, RAPORLANMASI SÜREÇLERİNİN İZLENMESİ VE DENETLENMESİNE DAİR TEBLİĞ” yayımlanmıştır.

İlgili Tebliğ 25.12.2018 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu tarih itibariyle tüm Türkiye’de Elektronik Beton İzleme Sistemi kullanılmaya başlanmıştır.