Sign In

APCO 25 Konvansiyonel ve Trunk Geniş Alan Sistemler

APCO25 Direkt Mod çözümü;
Geniş kapsama alanı, merkez yönetim gibi gereksinimler yerine tek baz istasyonu üzerinden haberleşme gereksinimi bulunan ve sınırlı bir alanda kullanım talep eden,
Önceliği ses haberleşmesi olan, veri haberleşmesine ihtiyaç duymayan,
Kullanıcı grubu sayısı fazla olmadığı ve frekans tahsisi konusunda problem yaşamadığı için TDMA (Time-Division Multiple Access / Zaman Bölmeli Çoklu Erişim) kullanma zorunluğu bulunmayan,
Genelde kırsalda/dağlık alanlarda haberleşme ihtiyacı bulunan kullanıcılara sunulmaktadır.

APCO25 Konvansiyonel geniş alan çözümü;
Geniş bir bölgede kullanım talep eden ve ses/veri trafiğini takip etmek gibi gereksinimler sebebiyle sistem yönetim merkezine ihtiyaç duyan,
Ses haberleşmesine ek olarak veri haberleşmesine de ihtiyaç duyan,
Kullanıcı grubu sayısı fazla olmayan,
Frekans tahsisi konusunda problem yaşamadığı için TDMA (Time-Division Multiple Access / Zaman Bölmeli Çoklu Erişim) kullanma zorunluğu bulunmayan,
Genelde kırsalda/dağlık alanlarda haberleşme ihtiyacı bulunan kullanıcılara sunulmaktadır.

APCO25 Trunk geniş alan çözümü;
Geniş bir bölgede kullanım talep eden ve ses/veri trafiğini takip etmek gibi gereksinimler sebebiyle sistem yönetim merkezine ihtiyaç duyan,
Ses haberleşmesine ek olarak veri haberleşmesine de ihtiyaç duyan,
Kullanıcı grubu sayısı fazla olan ve çağrı yapma sıklığı yüksek olan,
Frekans tahsisi konusunda problem yaşamadığı için TDMA (Time-Division Multiple Access / Zaman Bölmeli Çoklu Erişim) kullanma zorunluğu bulunmayan,
Genelde kırsalda/dağlık alanlarda haberleşme ihtiyacı bulunan kullanıcılara sunulmaktadır.​