Sign In

DMR Konvansiyonel ve Trunk Geniş Alan Sistemler

​DMR Direkt Mod çözümü;
Geniş kapsama alanı, merkez yönetim gibi gereksinimler yerine tek baz istasyonu üzerinden haberleşme gereksinimi bulunan ve sınırlı bir alanda kullanım talep eden,
Önceliği ses haberleşmesi olan, veri haberleşmesine ihtiyaç duymayan,
Haberleşmenin gerçekleşeceği bölgede frekans tahsisinin verimli şekilde yapılmasının önemli olması sebebiyle TDMA (Time-Division Multiple Access / Zaman Bölmeli Çoklu Erişim) kullanması gereken,
Genelde engebesiz alanlarda haberleşme ihtiyacı bulunan kullanıcılara sunulmaktadır.

DMR Konvansiyonel geniş alan çözümü;
Geniş bir bölgede kullanım talep eden ve ses/veri trafiğini takip etmek gibi gereksinimler sebebiyle sistem yönetim merkezine ihtiyaç duyan,
Ses haberleşmesine ek olarak veri haberleşmesine de ihtiyaç duyan,
Kullanıcı grubu sayısı fazla olmayan,
Haberleşmenin gerçekleşeceği bölgede frekans tahsisinin verimli şekilde yapılmasının önemli olması sebebiyle TDMA (Time-Division Multiple Access / Zaman Bölmeli Çoklu Erişim) kullanması gereken,
Genelde engebesiz alanlarda haberleşme ihtiyacı bulunan kullanıcılara sunulmaktadır.

DMR Trunk geniş alan çözümü;
Geniş bir bölgede kullanım talep eden ve ses/veri trafiğini takip etmek gibi gereksinimler sebebiyle sistem yönetim merkezine ihtiyaç duyan,
Ses haberleşmesine ek olarak veri haberleşmesine de ihtiyaç duyan,
Kullanıcı grubu sayısı fazla olan ve çağrı yapma sıklığı yüksek olan,
Haberleşmenin gerçekleşeceği bölgede frekans tahsisinin verimli şekilde yapılmasının önemli olması sebebiyle TDMA (Time-Division Multiple Access / Zaman Bölmeli Çoklu Erişim) kullanması gereken,
Genelde engebesiz alanlarda haberleşme ihtiyacı bulunan kullanıcılara sunulmaktadır.​