Sign In

Siber Hijyen Sertifikası

​​​

SavNet" tüm savunma sanayi kuruluşlarının ve SSB' nin kendi aralarında kriptolu haberleşme sağlayabildiği ve bunun yanında veri paylaşımı yapabildiği kriptolu izole bir ağdır. Şirketimiz Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütülen Savnet yüksek güvenlikli haberleşme altyapısının bir parçasıdır.

Savunma Sanayi Başaknalığı Savnet ağını kullanan paydaşların siber güvenlik olgunluk seviylerini belli bir düzeye çıkartmak ve standartize etmek için Siber Hijyen Standartı' nı oluşturmuş her yıl düzenli olarak denetimler gerçekleştirmektedir. Şirketimiz İlgili kriterlere uyum sağlayarak ve uygulayarak Siber Hijyen sertifikasını Türkiye'de ilk olarak almaya hak kazanmıştır. 

Siber Hijyen Sertifikası​​


​​