Sign In

Etik İlkeler

​​ASELSANNET ’in uzun vadeli çıkarlarının; toplumun/ülkenin, müşterilerin, çalışanların, kamunun/devletin ve tedarikçilerin isteklerine de cevap verecek biçimde geliştirilmesinde;

  • ​Dürüstlük ve doğruluk değerlerinin işe yansıtılması, 
  • Alçak gönüllü, saygılı ve karşılıklı anlayış içinde olunması,
  • Eylem ve söylemlerimizin tutarlı ve açık olması, 
  • Maliyet bilinci (israftan kaçınma), ve verimlilik hedefiyle çalışılması,
  • Müşteri ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması,
  • Misyona uygun biçimde ve vizyonu yakalamak hedefiyle çalışılması, 
  • Kurum aidiyeti ve kurumsallık ruhunun benimsenmesi,
  • Yaratıcılığın, farklı fikirlerin, ortak aklın, takım ruhunun, olaylar karşısında esnek düşünebilmenin ve davranabilmenin teşvik edilmesi,
  • Faaliyetlerin çevreye zarar vermeyecek şekilde yürütülmesi,
  • İş sağlığı ve güvenliğini korumaya yönelik düzenlemelere uyma ve gerekli tedbirlerin alınması temel ilkelerimizdir.​