Sign In

​Misyon

​​​​​​​​ ​​​​ Aselsan misyonuna uygun olarak; kurum, kuruluş ve son kullanıcıların teknolojik ve/veya sistem entegrasyonu gerektiren ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetleri planlayarak yürütmek, pazara yeni ürün ve çözümler sunmak ve bu konularda müşteri memnuniyetini sağlamaktır.​​

​​​​​​Vizyon

  Sunduğu hizmetin kalitesi ile dürüst ve güvenilir firma imajını, sürdürülebilir büyümesi ile bütünleştirerek, piyasaya entegre, çevreye ve insana duyarlı firma olmaktır.


   ​Bu vizyon doğrultusunda;
  • Güvenilir olmak,
  • Doğru ve dürüst olmak,
  • Kaliteli hizmet vermek,
  • Yenilikçi olmak,
  • Sonuç odaklı olmak,
  • Çevreye ve insana duyarlı olmak,
  • Şeffaf olmak temel değerlerimizdir.