Sign In

Ürünler

Aselsannet Ürün ve Hizmet Kataloğu
RFID Sistemleri
Profesyonel Telsiz Sistemleri
Lisanssız Telsiz Sistemleri
POC Telsiz Sistemleri
Takograf Cihazları
Güvenlik Kameraları
Sağlık ve Görüntüleme Sistemleri

Takograf Cihazları

Sayısal takograf uygulamasının amacı; aracın hız verileri ile sürücülerin sürüş, dinlenme ve çalışma sürelerini güvenli ve değiştirilemez bir şekilde kaydederek denetim ekiplerine istendiğinde vermesi, karayolu ulaşımında güvenli bir seyahatin sağlanması, ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı kazaların yol açacağı ekonomik kayıpların önlenmesidir.

Takograf cihazı ilk defa 1940'lı yıllarda mekanik ya da analog olarak A.B.D.'de kullanılmış olup, özellikle Almanya'da 1952 yılında ağır vasıta ticari araçlar için ve 1953 yılında ise yolcu taşımacılığında kullanılan otobüsler için standartlaştırılarak taşımacılık sektöründe kullanımı zorunlu hale getirilmiştir.

AB ülkelerinde 1 Mayıs 2006 tarihinden itibaren üye ülkelerdeki yeni araçlarda sayısal takograf kullanılması zorunlu hale getirilmiştirdi. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM-AEK) tarafından, “Uluslararası Karayolu taşımacılığı yapan araç mürettebatının çalışmasıyla ilgili Avrupa Anlaşması'na (AETR)" göre, AB üyesi olmayan fakat AETR'ye taraf olan ülkelerin AB'ye yapacakları seyahatlerde de 16 Haziran 2010 tarihinden itibarene kadar Sayısal Takograf uygulamasına geçmesine kararı alınmıştır. AB üyesi ülkeler 2006 yılında uygulamaya geçmiştir. 

“Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 21 Mayıs 2010 tarih ve 27587 sayılı Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araçlarda Kullanılan Takograf Cihazları Hakkında Yönetmeliği" gereği 16 Haziran 2010 tarihinden itibaren trafiğe çıkan şehirlerarası yük ve yolcu nakliyatı yapan araçlara, Avrupa Birliği (AB) ile uyumlu Sayısal Takograf Cihazı kullanma zorunluluğu getirilmiştir. 

Bu yönetmelik, şehirlerarası ulaşımda yük taşımada kullanılan ve azami ağırlığı, römork veya yarı römork dahil 3,5 tonu geçen araçlar ile yolcu taşımada kullanılan ve sürücü dahil 9 kişiden fazla yolcu taşımaya elverişli araçları kapsamaktadır. Bu kapsama ticari kullanım amaçlı tescil edilmiş minibüs, otobüs ve kamyonların girdiği değerlendirmektedir.​